Category Archives: Historie Groningen

De kleuren-tv in 1968

tekst: Hans Knot    foto: één van de testbeelddia's die werden gebruikt in de beginperiode van de KTV In september 1967 was de introductie van de kleurentelevisie in Nederland en nog lang niet ieder huisgezin had de financiële mogelijkheid om een zwart wit televisie aan te schaffen. Prijzen van een KTV, zoals de kleurentelevisie vaak…
meer lezen

Meer herinneringen aan 1972

tekst: Hans Knot  foto: De Kleine Waarheid: links Mevrouw Buwalda [Henny Alma], in het midden regisseur Willy van Hemert, rechts Willeke Alberti als Marleen Spaargaren  In de nostalgische column van vorige week haalde ik al de nodige herinneringen op aan het jaar 1972, waarbij in het laatste deel van de column onder meer aandacht voor…
meer lezen

Invoering koopavond als proef in 1970

tekst: Hans Knot Het kan raar verkeren als het gaat om de regelgevingen in de diverse gemeenten betreffende openingstijden van winkels. Heden ten dage kun je als burger niet voorstellen dat er een tijd was dat de winkels gewoon om zes uur op slot gingen om pas de volgende ochtend weer te worden geopend. Pas…
meer lezen

Eerste Europese experimenten met auto’s op gas waren in Groningen

tekst: Hans Knot Driekwart eeuw nadat de eerste auto in Nederland reed werd er in Groningen een experiment opgestart dat uniek was voor Europa. Begin 1971 reed namelijk in Groningen een bestelwagen van het Gemeentelijk Gasbedrijf met aardgas als brandstof. De wagen was door de technische dienst van het Gemeentelijk Gasbedrijf zelf omgebouwd. In Amerika…
meer lezen